Rekultivace 

Seznam přijímaných odpadů - Rekultivace

ATEST(základní popis odpadu) - Rekultivace

Ekotoxikologický test - požadavky

Koncentrace škodlivin v sušině 
Rozhodnutí KÚÚK - souhlas k provozování skládky IO - rekultivace skládky IO Jedlová Hora

 

Kompostárna

Seznam přijímaných odpadů - Kompostárna
ATEST odpadů pro potřeby Kompostárny
Rozhodnutí KÚÚK - INTERGOVANÉ POVOLENÍ pro zařízení - kompostovací plocha - Jedlová Hora

 

Sběr odpadů

Seznam přijímaných odpadů - sběr 
Rozhodnutí KÚÚK - souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů - O