Rekultivace 

Seznam přijímaných odpadů - Rekultivace

ATEST(základní popis odpadu) - Rekultivace

Ekotoxikologický test - požadavky

Koncentrace škodlivin v sušině 
Rozhodnutí KÚÚK - souhlas k provozování skládky IO - rekultivace skládky IO Jedlová Hora

 

Kompostárna

Seznam přijímaných odpadů - Kompostárna
ATEST odpadů pro potřeby Kompostárny
Rozhodnutí KÚÚK - INTERGOVANÉ POVOLENÍ pro zařízení - kompostovací plocha - Jedlová Hora

 

Ostatní

 Rozhodnutí KÚÚK - souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů - O
 Autorizace k provádění biologického hodnocení podle § 45i, ve smyslu § 67 i zákona
 Autorizace - zpracování dokumentace a posudků dle ustanovení § 19odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb.
 Výpis z obchodního rejstříku