V oblasti ochrany přírody a krajiny se společnost zaměřuje:

 

  • Na zpracování biologických průzkumů a hodnocení hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů na základě příslušné autorizace

  • Na botaniku vyšších rostlin, dendrologii, zoologii obratlovců (obojživelníci, plazi, ptáci, savci) a bezobratlých, především hmyzu (mravenci, střevlíci, hrobaříci, tesaříci a další požadované skupiny)

  • Na hodnocení lokalit jako biologických celků a jejich významem pro přírodu a krajinu, vydávání stanovisek ke konkrétním záměrům apod.

  • Na zastupování objednatele (investora) v jednáních s dotčenými orgány státní správy a příslušnými dotčenými orgány v oblasti ochrany přírody

  • Na transfery - záchranné přenosy zvláště chráněných taxonů organismů v souladu s platnou legislativou

  • Na poradenství v oblasti ochrany přírody, vykonávání biologických dozorů, navrhování managementů při nejrůznějších investičních akcích a stavbách. V této činnosti odborní pracovníci společnosti získali řadu zkušeností a znalostí, které jim umožňují úspěšně zvládat i velmi náročné práce

 

Seznam některých poskytovaných služeb a realizovaných projektů za posledních letech:

Období   Akce 
2004-2007 Biomonitoring na trase dálnice D8 (stavba 0807 Trmice - státní hranice) se zaměřením na zvláště chráněné druhy živočichů, návrhy na transfery, protokoly o provedení transferů zvláště chráněných živočichů (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
2007-2018 Biomonitoring a provádění biotechnických opatření na trase dálnice D8 (stavba 0805 Lovosice - Řehlovice) se zaměřením na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, Návrhy na transfery, Protokoly o provedení transferů zvláště chráněných živočichů (Ředitelství silnic a dálnic ČR) akce probíhá od roku 2007 doposud 
2007-2012 Biologický průzkum Jezera Milada v Chabařovicích
2009-2013 Biomonitoring a provádění biotechnických opatření při výstavbě dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, zadavatelé SMP Praha, EUROVIA a.s., STRABAG 
2009-2013 Zpracovatel části veřejné zakázky na Záchranu a podporu populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji, zadavatel Krajský úřad Ústeckého kraje 
2010-2013 Biodozor IDA Velké Svatoňovice
2012 Biologické hodnocení sanace vojenského pásma v Bělé pod Bezdězem, zadavatel Středočeský Kraj 
2012 Biologický průzkum odvalů Němce, Jiří a Tuchlovice - Kladno ,PKÚ
2012 Biologický průzkum a dozor při sanaci vrtů Hodonín
2013 Biologické hodnocení - Výstavba nové rozvodny 400 kV Dětmarovice, ČEPS, a.s.
2013-2014 Biologické hodnocení - Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice, ČEPS, a.s.
2013 Biologický dozor - Bynovecký potok - Nová Oleška, Lesy ČR
2014-2018 Biologické hodnocení - Nové dvojité vedení 400kV Kletné – odbočka z V403/803, ČEPS, a.s.
2014 Biologické hodnocení - Zdvojení stávajícího vedení V402 Krasíkov - Prosenice, ČEPS, a.s.
2014 Biologické hodnocení - Multifunkční zábavní centrum s hotelem a restaurací Žďárek, Arenga
2015 Biologické hodnocení - Zdvojení stávajícího vedení 400kV Kočín - Přeštice, ČEPS, a.s.
2015 Biologické hodnocení - Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást, ČEPS, a.s.
2015 Biologický průzkum v Chabařovicích, VHS Chabařovice
2016 Biologické hodnocení V409/410, ČEPS, a.s.
2016 Biologické hodnocení V411 Hradec - Výškov, ČEPS, a.s.
2016-2018 Biologický průzkum a hodnocení PP Kanice, Lesy ČR
2017 Biologické hodnocení V460 - modernizace na vyšší parenetry, ČEPS, a.s.
2017-2018 Biologické hodnocení V412 - zdvojení vedení, ČEPS, a.s.
2017-2018 Biologický průzkum lesoparku v Proboštově, Obec Proboštov
2017-2018 Biologické hodnocení Předlice, projektant Ing. Šťastný
2018 Biologické hodnocení revitalizace rybníka v Doubici, Obec Doubice
2018 Biologický průzkum hotelu Maxičky, Ing. Iva Vrátná
2018 Biologické hodnocení rozšíření těžebny v Žabčicích, České štěrkopísky, a.s.

Pozn.: do konce roku 2008 oprávněná osoba a kolektiv zpracovávala dokumentaci jako zaměstnanci firmy P-EKO, s.r.o. a dále pokračuje ve firmě JUROS, s.r.o.

Seznam odborných publikací, na kterých spolupracovali odborní pracovníci společnosti JUROS:

Období Publikace
1986 Motýli okresu Ústí nad Labem, 93 stran 
1987 Mravenci okresu Ústí nad Labem, 129 stran, 50 stran příloh 
1989  Střevlíkovití Ústí nad Labem (Coleoptare: Carabidae), 149 stran 
1991  Tesaříci ústeckého okresu (Coleoptera: Cerambycidae), 61 stran 
1992  Ptáci okresu Ústí nad Labem, 281 stran 
1993  Savci okresu Ústí nad Labem, 213 stran 
1995  Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví, 295 stran 
2000 Tesaříci Labských pískovců (Coleoptera: Cerambycidae), 337 stran 
2001  Labe - Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století. 166 stran + přílohy 
2001  Mravenci severozápadních Čech (Hymenoptera, Formicidae), 211 stran 
2005 Motýli muzea města Ústí n. L. I. Papilionoidea + Bibliografie Ústeckého kraje 
1990-2007  Desítky prací v odborném tisku při souborném faunistickém zpracování bezobratlých nebo obratlovců 
2007 Motýli II muzea města Ústí n.L. I. Papilionoidea + Bibliografie Ústeckého kraje 
2007  Zástupci čeledí Agyrtidae, Silphidae a Leiodidae vyskytující se na území Ústeckého kraje 
2012 Příroda nádrže Milada, 208 stran
2010-2018 Odborné texty ve sborníku Zoologického klubu při ZOO Ústí nad Labem - Bohemia Septentrionális