Tvrze, hrady až po zámky

 

Zde předkládám názvy týkající se vrchnostenských a šlechtických sídel, jako jsou tvrze, tvrziště, komendy (církevní opevněný objekt),  hrádky, hrady (včetně zřícenin), zámečky, lovecké zámečky až po zámky v Ústeckém kraji, které se nacházejí na mapách, v literatuře, na www stránkách, a nebo se jedná o převzaté ústní podání.

Zkratky okresů: CV = Chomutov, DC = Děčín, LN = Louny, LT = Litoměřice, MO = Most, TP = Teplice, UL = Ústí nad Labem.

 

Volba k jednotlivým heslům podle začátečních písmen jednotlivých hledaných názvů a jejich případných synonym