Seznam zjištěných „hnízdních typů“ kolonií mravenců zjištěných v letech 2015-2019

 

Rozdělení je podle následujícího systému

 

KUPY

          Hliněné kupky opřené o kámen;

          Hliněné kupky v trávě;

          Hliněné kupky prorostlé trávou (někdy jen na severní části kupky, v až 25 cm);

 

DŘÍVÍ

          Pod dřívím ležícím na zemi (hnízdo často ale v zemi);

          Pod dřevěnou deskou ležící na zemi;

          Pod kusy kůry ležící na zemi (většinou v trávě);

          Pod kůrou klády (např. smrk);

          Pod kůrou kusů silnějšího dříví ležícího na zemi;

          Ve starém poloshnilém dříví ležící na zemi;

          Ve shnilé dřevěně konstrukci (např. starý lesnický „posed“);

 

DŘEVINY (stromy)

          Mezi naskládanými prkny;

Pod kůrou pařezů (u paty pařezů někdy hromádka drobného rostlinného materiálu);

          Pod kůrou vyvrácených dřevin (např. bříza, habr, olše, vrba);

          Pod kusy dříví na zemi (ale také na hromadě starých pilin);

          Pod prknem ležícím na zemi;

          Ve dříví padlého stromu (např. bříza, modřín, olše, vrba);

          Ve kmenech starých stromů (např. švestka);

          Ve starém, polorozpadlém pařezu;

 

KAMENY a jiné předměty

          Pod cihlami;

          Pod kameny;

Pod kusy betonu;

Pod kusy škváry (např. v lese na rekultivované výsypce);

          V hromadách kamení (mezery vyplněné hlínou, směsí hlíny a rostlinného materiálu.;

 

STAVBY

          Pod dlažbou železniční zastávky (východy v mezerách mezi dlažbou);

          Pod zámkovou dlažbou na chodníku (vchody s hromádkami zeminy v mezerách mezi dlaždicemi);

 

DIVERS

          Pod asfaltovým chodníkem (vchody jsou v trhlinách asfaltu, včetně drobné zeminy);

          Pod kusem látky ležící na zemi;

          Pod linem ležícím na zemi (ale 1 x i na asfaltu);

          Pod kusy gumových pásů ležící v trávě;

          Pod starým náplavem na břehu řek;

          V drnech (tyto často vyčnívají v terénu);

          Ve starém choroši na vyvráceném stromě (vrba);

          V trhlinách kamenné zdi (i v nízkých zídkách na zahradách);

          V zemi bez jakéhokoliv krytu (vchodem jsou jen drobné otvory v zemi, když je takové hnízdo v trávě tak se dá jen obtížně nalézt);