Sídla od samot až po města, včetně církevních staveb

 

Zde předkládám názvy týkající se sídelních jednotek v Ústeckém kraji od samot, osad, obcí a měst včetně církevních objektů od kapliček, kaplí, kostelů, klášterů, synagog apod., které se nacházejí na mapách, v literatuře, na www stránkách a nebo převzaté u ústního podání.

(mimo vodní mlýny, které jsou uvedené v Hydronymech Ústecka – dále mimo tvrze, tvrziště, hrady, hradiště, komendy, zámky a zámečky, které jsou uvedené jako samostatný soubor)

Zkratky okresů: CV = Chomutov, DC = Děčín, LN = Louny, LT = Litoměřice, MO = Most, TP = Teplice, UL = Ústí nad Labem.

 

Volba k jednotlivým heslům podle začátečních písmen jednotlivých hledaných názvů a jejich případných synonym