Mrchožroutovití zjištěné v v letech 2015-2019

(Coleoptera: Silphidae)

 

          Uplynulo již více jak 10 let od posledního zpracování brouků z čeledi mrchožroutovitých-Silphidae (viz VYSOKÝ, 2007) vyskytujících se nebo zjištěných v různých sbírkách nebo uvedených v literatuře z území současného Ústeckého kraje. Za tu dobu byli zástupci této čeledi nalezeni na dalších lokalitách nebo potvrzeni na dříve uvedených lokalitách. V posledních 10 letech jsem tuto čeleď sledoval většinou jen jako vedlejší produkt při zpracování střevlíků (Coleoptera: Carabidae) a mravenců (Hymenoptera: Formicidae) pomocí zemních pastí – viz dále metodika. Přesto považuji uveřejnění těchto výsledků za vhodné jako podklad pro budoucí další zpracování této čeledi v rámci Ústeckého kraje.

 

          Proč hlavně zpracování nálezů ze zemních pastí? Většina druhů je více nebo méně vázaná na mršiny nebo na zahnívající živočišné látky a ty se v přírodě vyskytují jen velmi zřídka a to se týká i větších mršin jako jsou černá zvěř nebo srnčí. V přírodě jsou tyto mršiny, jak jsme se několikrát přesvědčili, odklizené během několika dnů a to především černou zvěří, liškami, jezevci, a z ptáků hlavně krkavci. Druhým důvodem je můj zdravotní stav, který mi nedovoluje náhlé shyby, ale i delší polohy v kleče, podřepu apod. a tak mám velmi omezené možnosti individuálního sběru. Metoda zemních pastí mi tak vyhovuje, ale má tu nevýhodu, že jsou zachycené hlavně druhy vyhledávající menší mršiny (rejsci, myšice, hraboši apod.) a druhy vyhledávající rostlinou potravu. Použití masových nebo sýrových návnad bylo většinou pouze lákadlem pro větší savce, kteří nejen že návnadu zlikvidovali, ale většinou i vyhrabali celou past, což se děje často i v případech, kdy se do pasti chytí menší obratlovec a začne zde rozkladný proces, protože pasti jsou vybírány většinou cca po 1 měsíci. Některé druhy se ale do pastí chytí jen nahodile (např. Xylodrepa quadripunctata). Zemní pasti mají ale jednu nevýhodu, že na jejich základě se dají jen obtížně vyhodnocovat jejich výsledky z hlediska jejich populační aktivity, protože, jak jsme se přesvědčili, do pastí většina druhů vleze pouze v období, kdy je v pasti zachycen nějaký druh s rychlým rozkladem (např. hlemýžď Helix pomatia), ale je zajímavé že rozkládající těla „holých“ plžů většinou podle našich zkušeností je nijak zvláště neláká. Z těchto důvodů jsme tento příspěvek zaměřili hlavně na faunistický výskyt, bez udání počtu ulovených kusů nebo bez udání počtu samců a samic. Ústecký kraj, tj. kraj na kterém intenzivněji pracujeme, zde uvádíme i na mapkách se čtverci síťového mapování. Zbývající část nálezů z jiných oblastí uvádíme pouze ve výčtu lokalit podle krajů a jednotlivé lokality i podle okresů. Ale tyto údaje jsou jen mozaikovité, protože hlavní oblast našeho průzkumu byl hlavně Ústecký kraj a tyto nálezy podáváme jen pro potřeby zájemců provádějící průzkumy v jiných částech ČR jako doplňující podklady.

 

          Mrchožroutovití (Silphidae) jsou svým systematickým zařazením uváděné v současné době v nadčeledi Staphylinoidea kde tvoří víceméně izolovanou skupinu brouků zařazovanou do samostatné čeledi Silphidae (syn.: Necrophoridae Kirby, 1837, Silphales Latreille, 1806). Také české názvosloví bylo u této čeledi variabilní (objevují se např. také názvy Hrobaříkovití nebo Hrobaříci, když Mrchožrouti se týkaly pouze zástupců rodu Silpha). Na světě je známo z této čeledi pouze cca 175 druhů (podle BioLibu až cca 200 druhů s odkazem na práci SIKES, 2005, ale bez citace práce v použité literatuře), z nichž v České republice je potvrzeno podle RŮŽIČKY (1993) 24 druhů a podle HŮRKY (2005) a ZAHRADNÍKA (2017) 25 druhů. Tato čeleď je dále rozdělena do dvou podčeledí a to Silphinae Latreille, 1806 a Nicrophorinae Kirby, 1837 a obě podčeledi se nacházejí i v České republice.

 

          Check-list čeledi Silphidae pro Českou republiku a pro Ústecký kraj

          (B – Bohemia (Čechy), M – Moravia (Morava), UK (Ústecký kraj) 

          (Druhy uvedené v tomto článku jsou vyznačené tučně s šedým podkladem = UK)

    

                   SILPHIDAE (mrchožrourovití)

               SILPHINAE (mrchožrouti)

          SILPHINI

 

     Thanatophilus Leach, 1815

dispar (Herbst, 1793)                                                                    B       M

rugosus (Linnaeus, 1758)                                                              B       M      UK

sinuatus (Fabricius, 1775)                                                              B       M      UK

 

     Xylodrepa C.G.Thomson, 1859)

quadripunctata (Linnaeus, 1761)                                                    B       M      UK

 

     Oiceoptoma Leach, 1815

thoracica (Linnaeus, 1758)                                                              B       M      UK

 

     Aclypea Reitter, 1855

opaca (Linnaeus, 1758)                                                                   B       M      UK

souverbii Fairmaire, 1848                                                                B

undata (O.F.Müller, 1776)                                                                B       M      UK

 

     Silpha Linnaeus, 1758

carinata Herbst, 1783                                                                      B       M      UK

oblonga Küster, 1851                                                                    ? B

obscura obscura Linnaeus, 1758                                                       B       M      UK

tristis Illiger, 1798                                                                           B       M      UK

tyrolensis Laicharting, 1781                                                          ?  B       M

 

     Phosphuga Leach, 1817

atrata atrata (Linnaeus, 1758)                                                         B       M      UK

 

     Ablattaria Reitter, 1855

laevigata (Fabricius, 1772)                                                                       M      UK

 

          NECRODINI

 

     Necrodes Leach, 1815

litoralis (Linnaeus, 1758)                                                                B       M      UK

    

              NICROPHORINAE (hrobaříci)

 

     Nicrophorus Fabricius, 1775

antennatus Reitter, 1855                                                                 B       M

fossor fossor Erichson, 1837                                                            B      M      UK

     syn.: interruptus Stephens, 1830 (Zahradník, 2017 jej má jako platné jméno)

germanicus (Linnaeus, 1758)                                                          B       M      UK

humator Olivier, 1790                                                                     B       M      UK

investigator Zetterstedt, 1824                                                         B       M      UK

sepultor Charpentier, 1825                                                              B       M      UK

vespillo (Linnaeus, 1758)                                                                B       M      UK

vespilloides Herbst, 1784                                                                B      M      UK

vestigator Herbst, 1783                                                                  B       M      UK