Adresa sídla společnosti:                Doudova 544/11

                                                      147 00 Praha 4 - Podolí