Hydronyma – od studánek až po řeky, včetně vodních mlýnů

 

Zde předkládám názvy týkající se Hydronym, tj. stojaté (např. prameny, studánky, rybníky, jezera apod.) a tekoucí vody (od potoků až po řeku Labe) na území Ústeckého kraje, včetně vodních mlýnů,  které se nacházejí na mapách, v literatuře, na www stránkách a nebo se jedná o převzaté ústní podání.

Zkratky okresů: CV = Chomutov, DC = Děčín, LN = Louny, LT = Litoměřice, MO = Most, TP = Teplice, UL = Ústí nad Labem.

Zkratky orografických celků: ČS = České středohoří, DH = Doupovské hory, DŽ = Džbán, KH = Krušné hory, KO = Kokořínsko, LH = Lužické hory, LP = Labské pískovce; PK = Podkrušnohorská kotlina, RP = Ralská pahorkatina, ŠP = Šluknovská pahorkatina, TK = Terezínská kotlina, ? = není jasné zařazení do orografického celku.

 

Značky před jménem:

Θ = stojatá voda (včetně průtokových nádrží), dále i mokřady, rašeliniště apod.

≈  = pramen nebo studánka

≈↓ = vodopád

☼ = vodní mlýn (důvod: ke každému mlýnu poháněném vodou vede potok nebo alespoň náhon do náhonového rybníka, který se nacházel těsně nad mlýnem, proto jsou zařazené do těchto Hydronym)

Bez značky = tekoucí vody (potoky, kanály, řeky apod.)

 

Volba k jednotlivým heslům podle začátečních písmen jednotlivých hledaných názvů a jejich případných synonym