Druhy mravenců zjištěné v letech 2015-2019 při různých průzkumech a při různých vycházkách do přírody.

(Hymenoptera: Formicidae)

 

          Na těchto stránkách uvádím výsledky různých průzkumů (viz přehled pramenů) a determinací materiálu získaného při nahodilých sběrech na různých lokalitách. Vzhledem k tomu, že na řadě lokalit, které zde uvádím, průběžně dochází k velkým změnám kdy mizí řada biotopů (např. místo luk a polí se staví různé haly, sklady nebo maloprůmyslové objekty) a nebo vznikají nové biotopy (např. výstavba drobných nádrží na vodotečích s likvidací starých dřevin), v parcích, alejích, stromořadích mizí staré stromy s alibistickým prohlášením, že je to prováděno z bezpečnostních důvodů, protože hrozí nebezpečí jejich vyvrácení, zlomení větví a nebo i kmenů apod. V současné době vznikají nové skládky na místech různých přírodně zajímavých roklích, na místě starých pískoven a hlinišť apod. A tím je také likvidována místní populace fauny, v našem případě hlavně bezobratlých a tím i týkající se fauny mravenců kde máme možnost pozorovat jejich přizpůsobilost co se týče okamžitých (skokových) změn životního prostředí.

          Jedná se zde většinou  o výčet druhů na biotopech často určených k likvidaci  a nebo alespoň k rychlé změně lokálních biotopů – např. pole změněné na louky nebo rudeály, v lesích vznikají různě široké průseky s neobnovenou výsadbou (např. vinou procházejících elektrovodů), lesy stále ustupují rozšiřujícím se záborům chatových koloniích nebo individuální bytové výstabě, přirozené břehy řady vodních toků jsou zpevňované  dlažbou nebo kameny apod., čímž je silně zredukovaná vlhkost okolní půdy kde dochází často k velmi zásadním změnám nejdříve ve skladbě rostlin a následně i fauny. To vše jsou následky civilizačních nároků člověka na jemu vyhovující podmínky potřebné ke „spokojenému“ životu – ale co příroda…… zde je možná pouze žaloba na neznámého pachatele. 

 

          Proto jsem se rozhodl uveřejnit výsledky zjištěných mravenců při různých průzkumech za posledních 5 let, čímž volně navazuji na práci VYSOKÝ V.-ŠUTERA V., 2001: Mravenci severozápadních Čech. – Albis international Ústí n.L., 211 str., s upozorněním, že se nejedná o výsledky podrobného průzkumu mravenců, ale jedná se hlavně o výsledky potvrzení  výskytu jednotlivých druhů v zemních pastech zaměřených na výskyt střevlíkovitých brouků.

 

          V tomto příspěvku uvádím výsledky v následujícím pořadí: Katalog druhů, Přehled zjištěných druhů (viz dále), Přehled biotopů  zjištěných druhů mravenců, Přehled potvrzeného způsobu hnízdění s výčtem druhů mravenců a Seznam použitých manuskriptů.

 

Přehled zjištěných druhů mravenců je uváděn následujícím způsobem:

 

Druh 

Podklady (zkratky odkazující na manuskripty z let 2015-2019, nebo na můj soukromý archiv)

Lokality (s uvedením kraje, okresu, čtverce síťového mapování a s dílčím podkladem)

Výskyt (udání měsíce zjištěného druhu – např. IV.-VII.).

Biotop (s výčtem dílčích biotopů kde byl druh zjištěn – většinou výsledky ze zemních pastí)

Způsob sběru (s údaji o způsobu nálezu zjištěných mravenců)

Typ hnízda (údaje o zjištěných způsobech hnízdění)

Čtverec síťového mapování + mapka o výskytu v Ústeckém kraji

 

          Pokud Vás stránky nějak zaujali, nebo jste některé údaje jakýmkoliv způsobem využili, tak jsem rád, že tyto stránky splnili svůj účel, tj. seznámit širší veřejnost s touto zajímavou faunou bezobratlých.

 

Kódy druhů potvrzených v letech 2015-2019

 

1        Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)

2        Myrmica lobicornis Nylander, 1846

3        Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)

4        Myrmica ruginodis Nylander, 1846

5        Myrmica rugulosa Nylander, 1846

6        Myrmica sabuleti Meinert, 1860

7        Myrmica scabrinodis Nylander, 1846

8        Stenamma debile (Foerster, 1850)

9        Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)

10      Leptothorax muscorum (Nylander, 1846)  na Ústecku nezjištěn!!!!!

11      Solenopsis fugax (Latreille, 1798)

12     Temnothorax affinis Mayr, 1855

13      Temnothorax corticalis (Schenck, 1852)

14      Temnothorac crassispinus Karavaiev, 1926

15      Temnothorax sordidulus Müller, 1923

16      Temnothorax tuberum (Fabricius, 1775)

17      Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)

18      Tetramorium cf. caespitum Linnaeus, 1758

19      Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

20      Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)

21      Camponotus aethiops (Latreille, 1798)

22      Camponotus fallax (Nylander, 1856)

23      Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758)

24      Camponotus ligniperda (Latreille, 1802)

25      Formica cunicularia Latreille, 1798

26      Formica fusca Linnaeus, 1758

27      Formica lemani Bondroit, 1917

28      Formica polyctena Förster, 1850

29      Formica pratensis Retzius, 1783

30      Formica rufa Linnaeus, 1758

31      Formica rufibarbis Fabricius, 1793

32      Formica sanguinea Latreille, 1798

33      Formica truncorum Fabricius, 1804

34      Lasius alienus (Foerster, 1850)

35      Lasius brunneus (Latreille, 1798)

36      Lasius emarginatus (Olivier, 1791)

37      Lasius flavus (Fabricius, 1781)

38      Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)

39      Lasius jensi Seifert, 1982

40      Lasius mixtus (Nylander, 1846)

41      Lasius niger (Linnaeus, 1758)

42      Lasius platythorax Seifert, 1991

43      Lasius psammophilus Seifert.1992 – na Ústecku nezjištěn !!!!!

44      Lasius umbratus (Nylander, 1846)

45      Polyerges rufescens Latreille, 1798 – na Ústecku nezjištěn!!!!!