Doly, lomy a výsypky

 

Zde předkládám názvy týkající se hlubinných i povrchových dolů, lomů, šachet, štol a výsypek, které se nacházejí na mapách, v literatuře, na www stránkách a nebo jsou převzaté z ústního podání.

Zkratky okresů: CV = Chomutov, DC = Děčín, LN = Louny, LT = Litoměřice, MO = Most, TP = Teplice, UL = Ústí nad Labem.

Zkratky orografických celků: ČS = České středohoří, DH = Doupovské hory, DŽ = Džbán, KH = Krušné hory, KO = Kokořínsko, LH = Lužické hory, LP = Labské pískovce; PK = Podkrušnohorská kotlina, RP = Ralská pahorkatina, ŠP = Šluknovská pahorkatina, TK = Terezínská kotlina, ? = není jasné zařazení do orografického celku.

 

Volba k jednotlivým heslům podle začátečních písmen jednotlivých hledaných názvů a jejich případných synonym