Divers jména – jména bez zařazení

 

Zde předkládám názvy bez možnosti zařazení do předešlých souborů,  které se nacházejí na mapách, v literatuře, na www stránkách, a nebo se jedná o převzaté ústní podání. Týká se to např. chráněných území, cest a stezek, ostrovů, přístavů, podzemních prostor. Lesů, soch, památníků, prostor, plužin, luk, pastvin apod.

Zkratky okresů: CV = Chomutov, DC = Děčín, LN = Louny, LT = Litoměřice, MO = Most, TP = Teplice, UL = Ústí nad Labem.

Zkratky orografických celků: ČS = České středohoří, DH = Doupovské hory, DŽ = Džbán, KH = Krušné hory, KO = Kokořínsko, LH = Lužické hory, LP = Labské pískovce; PK = Podkrušnohorská kotlina, RP = Ralská pahorkatina, ŠP = Šluknovská pahorkatina, TK = Terezínská kotlina, ? = není jasné zařazení do orografického celku.

Značky před jménem:

§ = chráněná území, včetně biokoridorů, biocenter apod

ᴝ = cesty a stezky, ÷ = přístav, ostrov, poloostrov, přívoz, brod apod.

 ∩ = podzemní prostory jako jsou jeskyně, sklepy apod.,

♠ = les, lesní trať, sad, park, obora, polesí, bažantnice apod.,

♠? = není jasné zda se jedná o prostor nebo les, např. mokřady a rašeliniště (u těchto dvou posledních možností je také zařazení do Hydronym)

* = sochy, pomníky, památníky apod.

? = jméno nejasného významu nebo nejasného zařazení. Bez značky = prostor , plužina, pozemková trať, louky, pastviny, niva, polnosti, vinice apod.

 

Volba k jednotlivým heslům podle začátečních písmen jednotlivých hledaných názvů a jejich případných synonym